Equip de só

 

Disposa de un equip complet de so i de llums. EQUIP DE SO (3000W RMS) EQUIP D’ ILUMINACIÓ, MAQUINA DE FUM, PROJECCIÓ DE LÁSER, LLOGUERS I SUPLEMENTS, LLOGUER DE PANTALLA I PROJECTOR LLOGUERS D’EQUIPS, MICROFONIA SENSE FILS